Venda d'entrades

Per internet

Fes la compra de la teva entrada quan vulguis i des d'on vulguis.

Rep les entrades directament al teu dispositiu mòbil.

El dia de l'espectacle, mostra-les a la pantalla del telèfon per accedir a la sala.

La venda per Internet finalitza 2 hores abans de l’inici de cada espectacle.

Compra

A taquilles

Teatre Cal Bolet
Carrer de Cal Bolet, 3
08720 Vilafranca del Penedès

Els dijous no festius de 18 a 20h.
El mateix dia de l’espectacle, una hora abans de l’inici de l’acte.

Els abonaments dels espectacles d’adults només es poden adquirir per Internet. Aquesta temporada no hi haurà abonaments de familiars disponibles.

  

Condicions d’adquisició de les entrades

L’adquisició d’aquesta entrada, abonament o invitació (en endavant entrada) representa l’acceptació de les condicions següents:

Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no en garanteix l’autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Qualsevol entrada esmenada, malmesa, estripada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés del portador al recinte. En aquests casos, l’Organització declina qualsevol responsabilitat.

És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat . L’entrada s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte i caldrà presentar-la al personal de sala en cas que es requereixi.

L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats de l’espectacle, així com de decretar-ne la suspensió.

Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel•lació de l’esdeveniment. En aquest cas, l’Organització es compromet a la devolució de l’import.

No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant la representació. És potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle en les condicions indicades pel personal de sala.

L’organització es reserva el dret d’admissió. El portador d’aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. L’Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal•lacions.

Els menors de 16 anys només poden accedir a la sala acompanyats en tot moment d’un adult, pare/mare, tutor legal o persona autoritzada i amb el compromís de respectar el desenvolupament de l’espectacle. En cas contrari hauran de sortir de la sala. Els menors han d’adquirir la seva entrada excepte els infants menors de 3 anys que poden entrar gratuïtament si seuen a la falda dels adults, exceptuant els espectacles en els quals s'especifiqui el contrari. Es recomana escollir localitats de fàcil accés per si els calgués sortir de la sala.

El portador d’aquesta entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, així com a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.

Queden reservats tots els drets d’imatge i de propietat intel•lectual de l’espectacle. Es prohibeix la captació, filmació o gravació d’imatges o sons sense prèvia autorització de l’Organització, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’organització consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent. A aquest efecte, el portador d’aquesta entrada autoritza l’Organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.

L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

Canvis i anul·lacions

Una vegada adquirida l’entrada (a taquilla o per Internet) no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment. En aquest cas,  l’organització es compromet a la devolució de l’import.

La programació pot patir ajornaments, canvis de dates o anul·lacions. En el cas que un espectacle s’hagi d’ajornar i reprogramar en una nova data, les persones que no hi puguin assistir podran sol·licitar el retorn de l’import de les seves entrades. Si l’espectacle se suspèn, es farà el retorn a totes les persones que disposin d'entrades.

També poden variar els aforaments d’acord amb les mesures de seguretat que marquin les administracions competents. En aquest cas, l’organització pot reubicar les persones en unes altres localitats i si això no és possible, es retornarà l’import de les entrades.

Consulteu l’apartat d'informació pràctica.