Com arribar al teatre

Contacte:
C. Cal Bolet, núm. 3 / 08720 Vilafranca del Penedès
Tel. i fax: 93 890 41 33
calbolet@vilafranca.cat

Pàrquing de pagament:
Saba Plaça Penedès