Camerata Penedès

Una història

Amb la vocació de promoure el coneixement i l’accés a la música clàssica entre la ciutadania i afavorir iniciatives musicals de qualitat, s’ha establert un conveni entre  l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Camerata Penedès, una cooperativa nascuda a Vilafranca, creada el 19 de novembre de 2019 amb l’objectiu de fomentar i promocionar la música i constituir una formació estable de caràcter professional de música clàssica amb arrels a Vilafranca del Penedès.

Orquestra resident

L’Ajuntament de Vilafranca estableix una residència artística amb la Camerata Penedès per la producció i programació d’activitats musicals, donat que l’Auditori Municipal és un espai destinat a la difusió de la cultura i l’oferta de programes i activitats de foment de les arts musicals al mateix temps que dinamitza i estimula la capacitat de recerca i creació, impulsant així la innovació, el risc i l’exploració de nous llenguatges en aquest àmbit.

Compromís amb la vila

La Camerata Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca treballen amb la voluntat d'impulsar la música com a element de formació integral en els infants i els joves i la promoció dels valors humans i transversals que suposa l'estudi i la pràctica de la música. Aquesta voluntat es concreta en el treball conjunt i participatiu amb les escoles de música, les escoles de primària i secundària, el teixit musical de la ciutat i la consolidació del públic de música clàssica de la comarca.

VINE Camerata

 

VINE-CAMERATA
2 concerts per 20€.
Concerts de música clàssica a l’Auditori Municipal amb la Camerata Penedès
Abonament unipersonal.
Aconsegueix el teu!