Notícia

L’equipament del teatre municipal Cal Bolet continua millorant per oferir al públic una millor accessibilitat

31 de març de 2022

Com a membres de la xarxa SPEEM  (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals) el teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal, van entrar dins la categoria E3 l’any 2019.

Els equipaments dins d’aquesta categoria es van veure beneficiats pel pla d’accessibilitat elaborat per la Subdirecció General de Promoció Cultural.

En el cas del Teatre Municipal Cal Bolet, després que la Generalitat realitzés l’auditoria corresponent, s’han produït ja algunes de les diverses intervencions que caldrà anar implementant per observar la normativa d’accessibilitat seguint l’esmentat pla.

El passat divendres 25 de març, en el curs de l’obra de teatre Les irresponsables, es va provar un nou element que millorarà l’audició de les persones que tinguin limitacions o mancances auditives.

Després d’aquesta primera prova, l’objectiu és continuar millorant els elements existents i seguir treballant en la línia d’oferir al públic la màxima accessibilitat possible.

Altres millores prèvies han estat la instal·lació de les franges podotàctils al vestíbul el teatre, als accessos a la sala i al seu interior i la instal·lació de baranes a les escales d’accés als pisos superiors i en l’accés al vestíbul.

Finalment, fa uns mesos es van adaptar es taquilles per fer-les accessibles a persones amb mobilitat reduïda i s’hi ha implementat la incorporació d’un bucle magnètic per millorar la comunicació amb les persones que puguin presentar dificultats auditives, així com la instal·lació de micròfons interiors.