Notícia

La Camerata Penedès col·labora amb l’Institut Milà i Fontanals

31 de octubre de 2022

L’orquestra resident a l’Auditori Municipal de Vilafranca, Camerata Penedès, va realitzar un taller a l’Institut Milà i Fontanals adreçat a l’alumnat de 1r de Batxillerat Artístic i al d’Economies Transformadores, on un membre de l’equip docent va proposar activitats amb diferents cooperatives del territori perquè expliquessin la seva experiència.

L’activitat es va basar en presentar l’entitat i en debatre al voltant de la constitució d’una empresa cooperativa, els seus avantatges i entrebancs, així com la gestió i el funcionament.

La jornada va finalitzar amb un taller de soundpainting creant una composició improvisada amb la prèvia demostració de dues membres de l’orquestra. El soundpainting és un llenguatge universal per a la composició multidisciplinària en viu on un conductor es col·loca davant del grup i expressa signes a través de les mans i el cos per tal que els artistes els executin.

La Camerata i el seu compromís amb la vila

La Camerata Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca treballen amb la voluntat d'impulsar la música com a element de formació integral en els infants i els joves i la promoció dels valors humans i transversals que suposa l'estudi i la pràctica de la música. Aquesta voluntat es concreta en el treball conjunt i participatiu amb les escoles de música, les escoles de primària i secundària, el teixit musical de la ciutat i la consolidació del públic de música clàssica de la comarca.